Sikring

Hos os vil vi ikke risikere, at vore kunder får et sikringsprodukt, der ikke 100 % lever op til deres forventninger. Derfor begynder det gode resultat med, at vi sammen med jer analyserer jeres behov og rådgiver om de forskellige muligheder. Først herefter kommer vi med forslag til sikringsløsningen.

Sikring handler om at føle sig tryk og sikker på at blive alarmeret hvis, branden bryder ud, eller tyven bryder ind.

For os er opgaven først færdig, når løsningen på alle områder lever op til det aftalte.

Røgalarmer

Hvert år opstår mere end 10.000 brande på kontorer og institutioner, og ofte er kontorers brandalarmer ikke korrekt dimensionerede, hvilket kan medføre store tab.

Røgalarmer i alle rum er første skridt. De redder liv, hvis der opstår brand. Men det er lige så vigtigt at forebygge brand. Ofte opstår ilden i de elektriske installationer, og er kontoret eller din bolig af ældre dato, er det en god idé at få kontrolleret installationen. En “sluk alt” afbryder ved indgangen sikrer, at du ikke efterlader en tændt genstand, der kan starte en brand.

Tyverisikring og alarmsystemer

Traditionelle tyverialarmer, trådløse systemer, gitre eller tågesikring?
Mulighederne er mange for at sikre sig mod tyveri, og en grundig overvejelse er nødvendig for at vælge den korrekte løsning. Vi tilbyder en gennemgang af dine risici, så du præcist ved, hvad du skal tænke på – og ikke mindst, hvad tyven tænker på!

Tyverialarmen vil holde tyveknægten væk

Som nævnt tidligere kan løsningerne tilpasses dit behov, uanset om der er tale om en mindre løsning til en privat bolig, kiosk, mindre butik, kædeforretning eller industri virksomhed med produktion på flere steder.

En optimal tyverisikring er præventiv, giver tryghed og er en rigtig god investering i forhold til udgiften i forbindelse med eksempelvis et indbrud, hvor sure timer skal bruges på udfyldelse af forsikringspapirer og den tabte arbejdsfortjeneste kan koste dyrt. Arvestykker og andet med høj effektionsværdi kan aldrig erstattes, og vi mener derfor ikke, at man skal gå på kompromis med det rigtige alarmsystem.

Adgangskontrol sikrer den rette ankomst

Ved at benytte dig af elektronisk adgangskontrol, sikrer du dig, at uvedkommende gæster ikke kommer ind. Produktet er af høj kvalitet og giver dig og dine ansatte tryghed på arbejdspladsen.

Adgangskontrollen vil indgå i firmaets drift på sammen måde som edb-anlæg, internet og el-installationer. Hvis det ene system ikke fungerer, vil virksomheden lide last under dette. Vi råder dig derfor til at vælge den rigtige adgangskontrol til dit behov.

Hvis du er i tvivl om det rigtige alarmsystem eller adgangskontrol til dit behov, eller har du andet i tankerne, så kontakt os for et uforpligtende tilbud. Vores kompetente medarbejdere, lokaliseret i Rødovre – Storkøbenhavn, sidder klar til at hjælpe dig med de spørgsmål, du har.